Temple Lodging in Japan


Temple Lodging in Koshinetsu,Hokuriku area

Nagano

E
Name
Access
Tyosyo-ji "JR Ueda station" > (bus for "Maruko-tyo and Kakeyu-onsen") > "Shimonagase bus stop" > 1 minute walk
E
Zenko-ji "JR Nagano station" > bus or 20 minutes walk
E
Togakushi "JR Nagano station" > bus for "Togaqkushi"


Yamanashi

E
Name
Access
E
Daizen-ji "JR Katsunuma Budokyo station" > 5 minutes car
E
Minobu "JR Minobu station" > bus for "Minobusan"


Ishikawa

E
Name
Access
Souji-ji Soin "NotoTetsudo Railway Anamizu station" > 20 minutes bus
Nata-dera JR "Kagaonsen station" > (bus) > "Natadera bus stop" > 15 minutes walk

E is with experiences


BACKNEXT
HOME