Temple Lodging in Japan


Shukubo is that have own the English site

link - A link to the English site.

DewaSanzan (Yamagata)
Miyashita-bo

Ishikawa
Nata-dera

Mount Mitake (Tokyo)
Komadori-Sanso

Kyoto
Hongan-ji Monpo-Kaikan , Myoshin-ji Hanazono-Kaikan

Nara
Yoshinosan Chikurin-in

Oosaka
Katsuou-ji Outyokaku

Mount Koya (Wakayama)
Muryoko-in , Yochi-in


Shukubo is that speak English

Mount Koya (Wakayama)
Rengezyo-in


HOME